บ้านสำเร็จรูป

Posted on 06. Jun, 2013 by in บ้าน

บ้านสำเร็จรูป

บ้านสำเร็จรูป (Finished home) หรือที่เราเรียกจนติดปากว่า บ้านน๊อคดาวน์ คือ การสร้างบ้านโดยยึดหลักระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก เป็นการสร้างแบบไม่มีเสาและคาน แต่จะใช้ผนังและเหล็กหรือไม้เป็นโครงสร้างหลักแทน โดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น ไม้ฝาเฌอร่า หรือ ยิปซัมบอร์ดกรุแทนผนังเพื่อป้องกันแดดและฝน

โดยผนังและส่วนประกอบต่างๆภายในบ้านจะถูกออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จากนั้นก็ทำการผลิตชิ้นส่วน แล้วนำแต่ละชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน การสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป และประเทศที่มักจะเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง เพราะตัวบ้านและโครงสร้างต่างๆสามารถสร้างได้รวดเร็ว ราคาถูก และยังมีความทนทานทัดเทียมบ้านที่สร้างด้วยอิฐหรือปูนเลยนะคะ

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็มีการสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยจริงและเพื่อเป็นที่พักชั่วคราว รวมไปถึงการสร้างขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น บ้านพักสไตล์รีสอร์ท, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์จะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมสำหรับลูกค้าอยู่แล้ว หากมีการสั่งซื้อเข้ามาก็จะทำการถอดแยกส่วนประกอบต่างๆออก แล้วดำเนินการขนย้ายเพื่อไปประกอบให้ลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการถอดแยกและประกอบขึ้นมาใหม่ค่ะ

ประเภทของบ้านสำเร็จรูป

มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ บ้านสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป

1. บ้านสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ : จะมีการก่อสร้างหน้าในบริเวณงานน้อยมาก ตัวบ้านทั้งหมดจะถูกสร้างในโรงงานจนเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงยกบ้านทั้งหลังมาบริเวณที่เราต้องการปลูกสร้าง โดยตอกเสาเข็มและทำรากฐานในพื้นที่เตรียมเอาไว้ก่อน ส่วนใหญ่มักเป็นบ้านสำเร็จรูปขนาดเล็ก เพราะข้อจำกัดเรื่องการขนส่งค่ะ

2. บ้านกึ่งสำเร็จรูป : มีการผลิตชิ้นส่วนของบ้านเป็นชิ้นๆในโรงงาน จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนไปประกอบเป็นตัวบ้านในบริเวณที่เราต้องการปลูกสร้างเช่นกันค่ะ บ้านกึ่งสำเร็จรูปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยได้แก่ บ้านโครงโลหะ บ้านผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และบ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป

  • บ้านโครงโลหะ : โครงสร้างหลักและโครงผนังเป็นส่วนใหญ่เป็นโลหะ ทำให้มีน้ำหนักเบาและราคาค่าใช้จ่ายเสาเข็มและฐานรากมีราคาไม่แพง สร้างได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ พื้นที่งานก่อสร้างค่อนข้างเรียบร้อย เพราะเป็นงานก่อสร้างแบบแห้งเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสียคือโครงสร้างภายในไม่กันน้ำ ต้องยาแนวรอยต่อให้ดี ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเรื่องสนิมที่โครงสร้างภายใน
  • บ้านผนังคอนกรีตสำเร็จรูป : จะใช้ผนังบ้านเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก ไม่มีเสาและคาน ดังนั้นผนังบ้านจึงต้องมีความแข็งแรงมาก กันความชื้นและน้ำฝน ราคาค่าใช้จ่ายถูกกว่าบ้านโครงสร้างโลหะ เพราะวัสดุก่อสร้างราคาถูกกว่า อีกทั้งไม่ต้องบุผิวหรือฉาบปูนบริเวณผนัง แต่มีข้อเสียในเรื่องผนังชนิดนี้มีน้ำหนักมาก ต้องใช้เครื่องจักรใหญ่ในการก่อสร้าง ทำให้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าแบบโครงโลหะ และมีข้อด้อยเรื่องการต่อเติมหรือขยายบ้านในอนาคต
  • บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป : โครงสร้างหลักของบ้านประเภทนี้มีเสา คาน และพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำสำเร็จจากโรงงาน ถูกนำมาติดตั้งเป็นโครงบ้านแล้วเทคอนกรีตหุ้มรอยต่อของเสาและคานเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงขึ้นโครงหลังคาเหล็กแล้วก่อผนังด้วยวัสดุก่อต่างๆ เช่น อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา เป็นต้น

วิธีสร้างบ้านสำเร็จรูป

วิธีการสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์จะเริ่มต้นจากการตอกเสาเข็ม ทำฐานรากและคานคอดินเหมือนกับการก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน จากนั้นนำแผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูปเข้ามาประกอบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยชิ้นส่วนต่างๆจะได้รับการเชื่อมประสานตามเทคนิควิธีของแต่ละระบบ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างบ้านสำเร็จรูป เพราะการเชื่อมต่อจะต้องมีมั่นคง กันน้ำรั่วซึม และสามารถรับแรงด้านข้างได้

แผ่นผนังของบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์จะผลิตด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของผู้ผลิตหรือผู้ก่อสร้างแต่ละราย เช่น ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป, ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแซนวิช (ผนัง 2 แผ่นเว้นช่องไว้สำหรับเทคอนกรีตเชื่อม) เป็นต้น การติดตั้งเชื่อมต่อ (Connection) ของแต่ละชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกันก็แตกต่างกันออกไป เช่น บางระบบเชื่อมต่อด้วยน็อต, ด้วยคอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเข้าลิ้น หรือมีระบบล็อคในตัว เป็นต้น

ข้อดีและข้อจำกัดของบ้านสำเร็จรูป

ข้อดีของบ้านสำเร็จรูป

สะดวก สร้างได้รวดเร็ว พื้นที่หน้างานสะอาด : ในระยะเวลาที่รวดเร็วหากเทียบกับการสร้างบ้านระบบเดิม การสร้างบ้าน 1 หลังอาจต้องใช้เวลา 5 – 6 เดือน แต่การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป 1 หลังใช้เวลาเพียง 2 เดือนเศษ (รวมระยะเวลาในการหล่อแบบ) ก็เสร็จสามารถเข้าอยู่ได้แล้ว อีกทั้งขณะก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน็อคดาวน์นั้นจะไม่มีขยะจากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเศษอิฐ หิน ดิน ทราย เพราะเศษเหล่านั้นถูกกำจัดไปเรียบร้อยตั้งแต่โรงงานผลิตชิ้นส่วน รวมถึงมลภาวะทางเสียง และเศษฝุ่นผงที่เกิดจากการก่อสร้างก็จะน้อยลง และด้วยความที่ลักษณะพื้นผิวบ้านสำเร็จรูปเป็นวัสดุสำเร็จรูป จึงมีความเนียนเรียบ เมื่อประกอบเสร็จก็สามารถทาสีทับได้ทันที ส่วนในการวางระบบต่างๆของบ้านสำเร็จรูปทั้งระบบไฟฟ้า และระบบประปาสุขาภิบาลจะมีการวางท่อวางระบบไว้ในช่องผนังและพื้นสำเร็จรูปอยู่แล้ว ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะ

ข้อจำกัดของบ้านสำเร็จรูป

ต่อเติมบ้านและปรับปรุงบ้านได้ยากขึ้น : ด้วยโครงสร้างที่ค่อนข้างหนักจากแผ่นพื้น-แผ่นผนังสำเร็จรูปที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีน้ำหนักมาก จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่ยาวกว่าการสร้างบ้านแบบเดิม เพื่อป้องกันปัญหาบ้านทรุดในภายหลัง นอกจากนี้การตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างการตอกตะปูก็ทำได้ยากเช่นเดียวกัน ในขณะที่หากต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในบ้านสำเร็จรูป เช่น ทุบห้อง 2 ห้องติดกันให้กลายเป็นห้องใหญ่ห้องเดียว หรือ คิดจะทุบรื้อผนัง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรึกษาวิศวกรที่มีความรู้ และดูแบบแปลนบ้านหรือพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้างให้ละเอียด ซึ่งผู้ซื้อบ้านสำเร็จรูปจะต้องขอรับจากเจ้าของโครงการ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำเร็จรูปในอนาคตด้วยนะคะ

ตัวอย่างไอเดียบ้านสำเร็จรูป

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/san-juan-cliffside-by-prentiss-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/san-juan-cliffside-by-prentiss-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/san-juan-cliffside-by-prentiss-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/05/house-of-joyce-jeroen-by-personal-architecture/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/05/house-of-joyce-jeroen-by-personal-architecture/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/05/house-of-joyce-jeroen-by-personal-architecture/

ก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านสำเร็จรูปเราควรตรวจสอบและเปรียบเทียบวิธีการก่อสร้าง และการใช้วัสดุก่อสร้างของแต่ละบริษัท เพื่อหาบริษัทขายบ้านสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุดด้วยนะคะ

Tags: , , , , , , ,


Fatal error: Uncaught Exception: 12: REST API is deprecated for versions v2.1 and higher (12) thrown in /home4/punjanoot/public_html/mixmyhome.com/wp-content/plugins/seo-facebook-comments/facebook/base_facebook.php on line 1273