บ้านสำเร็จรูป

Posted on 06. Jun, 2013 by in บ้าน

บ้านสำเร็จรูป

บ้านสำเร็จรูป (Finished home) หรือที่เราเรียกจนติดปากว่า บ้านน๊อคดาวน์ คือ การสร้างบ้านโดยยึดหลักระบบโครงสร้างผนังรับน้ำหนัก เป็นการสร้างแบบไม่มีเสาและคาน แต่จะใช้ผนังและเหล็กหรือไม้เป็นโครงสร้างหลักแทน โดยส่วนใหญ่จะใช้วัสดุที่มีน้ำหนักเบา เช่น ไม้ฝาเฌอร่า หรือ ยิปซัมบอร์ดกรุแทนผนังเพื่อป้องกันแดดและฝน

โดยผนังและส่วนประกอบต่างๆภายในบ้านจะถูกออกแบบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ในรูปแบบของที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จากนั้นก็ทำการผลิตชิ้นส่วน แล้วนำแต่ละชิ้นส่วนเหล่านั้นมาประกอบกันขึ้นเป็นตัวบ้าน การสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์เป็นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรป และประเทศที่มักจะเกิดเหตุภัยพิบัติทางธรรมชาติอยู่บ่อยครั้ง เพราะตัวบ้านและโครงสร้างต่างๆสามารถสร้างได้รวดเร็ว ราคาถูก และยังมีความทนทานทัดเทียมบ้านที่สร้างด้วยอิฐหรือปูนเลยนะคะ

ปัจจุบันนี้ในประเทศไทยก็มีการสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์ทั้งเพื่อการอยู่อาศัยจริงและเพื่อเป็นที่พักชั่วคราว รวมไปถึงการสร้างขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น บ้านพักสไตล์รีสอร์ท, ร้านกาแฟ, ร้านอาหาร, ร้านหนังสือ โดยส่วนใหญ่แล้วบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์จะเป็นบ้านที่สร้างเสร็จพร้อมสำหรับลูกค้าอยู่แล้ว หากมีการสั่งซื้อเข้ามาก็จะทำการถอดแยกส่วนประกอบต่างๆออก แล้วดำเนินการขนย้ายเพื่อไปประกอบให้ลูกค้าอีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะใช้เวลาไม่นานในการถอดแยกและประกอบขึ้นมาใหม่ค่ะ

ประเภทของบ้านสำเร็จรูป

มีอยู่ 2 แบบหลักๆ คือ บ้านสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ และ บ้านกึ่งสำเร็จรูป

1. บ้านสำเร็จรูปเต็มรูปแบบ : จะมีการก่อสร้างหน้าในบริเวณงานน้อยมาก ตัวบ้านทั้งหมดจะถูกสร้างในโรงงานจนเสร็จเรียบร้อย แล้วจึงยกบ้านทั้งหลังมาบริเวณที่เราต้องการปลูกสร้าง โดยตอกเสาเข็มและทำรากฐานในพื้นที่เตรียมเอาไว้ก่อน ส่วนใหญ่มักเป็นบ้านสำเร็จรูปขนาดเล็ก เพราะข้อจำกัดเรื่องการขนส่งค่ะ

2. บ้านกึ่งสำเร็จรูป : มีการผลิตชิ้นส่วนของบ้านเป็นชิ้นๆในโรงงาน จากนั้นจึงนำชิ้นส่วนไปประกอบเป็นตัวบ้านในบริเวณที่เราต้องการปลูกสร้างเช่นกันค่ะ บ้านกึ่งสำเร็จรูปจะแบ่งออกเป็น 3 ประเภทย่อยได้แก่ บ้านโครงโลหะ บ้านผนังคอนกรีตสำเร็จรูป และบ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป

  • บ้านโครงโลหะ : โครงสร้างหลักและโครงผนังเป็นส่วนใหญ่เป็นโลหะ ทำให้มีน้ำหนักเบาและราคาค่าใช้จ่ายเสาเข็มและฐานรากมีราคาไม่แพง สร้างได้รวดเร็ว ไม่ต้องใช้เครื่องจักรขนาดใหญ่ พื้นที่งานก่อสร้างค่อนข้างเรียบร้อย เพราะเป็นงานก่อสร้างแบบแห้งเป็นส่วนใหญ่ แต่มีข้อเสียคือโครงสร้างภายในไม่กันน้ำ ต้องยาแนวรอยต่อให้ดี ไม่เช่นนั้นจะมีปัญหาเรื่องสนิมที่โครงสร้างภายใน
  • บ้านผนังคอนกรีตสำเร็จรูป : จะใช้ผนังบ้านเป็นโครงสร้างรับน้ำหนัก ไม่มีเสาและคาน ดังนั้นผนังบ้านจึงต้องมีความแข็งแรงมาก กันความชื้นและน้ำฝน ราคาค่าใช้จ่ายถูกกว่าบ้านโครงสร้างโลหะ เพราะวัสดุก่อสร้างราคาถูกกว่า อีกทั้งไม่ต้องบุผิวหรือฉาบปูนบริเวณผนัง แต่มีข้อเสียในเรื่องผนังชนิดนี้มีน้ำหนักมาก ต้องใช้เครื่องจักรใหญ่ในการก่อสร้าง ทำให้ใช้เวลาก่อสร้างนานกว่าแบบโครงโลหะ และมีข้อด้อยเรื่องการต่อเติมหรือขยายบ้านในอนาคต
  • บ้านชิ้นส่วนสำเร็จรูป : โครงสร้างหลักของบ้านประเภทนี้มีเสา คาน และพื้นเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กที่ทำสำเร็จจากโรงงาน ถูกนำมาติดตั้งเป็นโครงบ้านแล้วเทคอนกรีตหุ้มรอยต่อของเสาและคานเข้าด้วยกัน จากนั้นจึงขึ้นโครงหลังคาเหล็กแล้วก่อผนังด้วยวัสดุก่อต่างๆ เช่น อิฐมอญหรืออิฐมวลเบา เป็นต้น

วิธีสร้างบ้านสำเร็จรูป

วิธีการสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์จะเริ่มต้นจากการตอกเสาเข็ม ทำฐานรากและคานคอดินเหมือนกับการก่อสร้างบ้านแบบก่ออิฐฉาบปูน จากนั้นนำแผ่นพื้นและผนังสำเร็จรูปเข้ามาประกอบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยชิ้นส่วนต่างๆจะได้รับการเชื่อมประสานตามเทคนิควิธีของแต่ละระบบ ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในการสร้างบ้านสำเร็จรูป เพราะการเชื่อมต่อจะต้องมีมั่นคง กันน้ำรั่วซึม และสามารถรับแรงด้านข้างได้

แผ่นผนังของบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน๊อคดาวน์จะผลิตด้วยวิธีใดนั้นขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีของผู้ผลิตหรือผู้ก่อสร้างแต่ละราย เช่น ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กสำเร็จรูป, ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กแบบแซนวิช (ผนัง 2 แผ่นเว้นช่องไว้สำหรับเทคอนกรีตเชื่อม) เป็นต้น การติดตั้งเชื่อมต่อ (Connection) ของแต่ละชิ้นส่วนที่นำมาประกอบกันก็แตกต่างกันออกไป เช่น บางระบบเชื่อมต่อด้วยน็อต, ด้วยคอนกรีต หรือแผ่นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบเข้าลิ้น หรือมีระบบล็อคในตัว เป็นต้น

ข้อดีและข้อจำกัดของบ้านสำเร็จรูป

ข้อดีของบ้านสำเร็จรูป

สะดวก สร้างได้รวดเร็ว พื้นที่หน้างานสะอาด : ในระยะเวลาที่รวดเร็วหากเทียบกับการสร้างบ้านระบบเดิม การสร้างบ้าน 1 หลังอาจต้องใช้เวลา 5 – 6 เดือน แต่การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป 1 หลังใช้เวลาเพียง 2 เดือนเศษ (รวมระยะเวลาในการหล่อแบบ) ก็เสร็จสามารถเข้าอยู่ได้แล้ว อีกทั้งขณะก่อสร้างบ้านสำเร็จรูป หรือ บ้านน็อคดาวน์นั้นจะไม่มีขยะจากการก่อสร้าง ไม่ว่าจะเป็นเศษอิฐ หิน ดิน ทราย เพราะเศษเหล่านั้นถูกกำจัดไปเรียบร้อยตั้งแต่โรงงานผลิตชิ้นส่วน รวมถึงมลภาวะทางเสียง และเศษฝุ่นผงที่เกิดจากการก่อสร้างก็จะน้อยลง และด้วยความที่ลักษณะพื้นผิวบ้านสำเร็จรูปเป็นวัสดุสำเร็จรูป จึงมีความเนียนเรียบ เมื่อประกอบเสร็จก็สามารถทาสีทับได้ทันที ส่วนในการวางระบบต่างๆของบ้านสำเร็จรูปทั้งระบบไฟฟ้า และระบบประปาสุขาภิบาลจะมีการวางท่อวางระบบไว้ในช่องผนังและพื้นสำเร็จรูปอยู่แล้ว ด้วยเหตุปัจจัยเหล่านี้ทำให้การก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปมีความสะดวกรวดเร็วขึ้นค่ะ

ข้อจำกัดของบ้านสำเร็จรูป

ต่อเติมบ้านและปรับปรุงบ้านได้ยากขึ้น : ด้วยโครงสร้างที่ค่อนข้างหนักจากแผ่นพื้น-แผ่นผนังสำเร็จรูปที่เป็นคอนกรีตเสริมเหล็กมีน้ำหนักมาก จึงจำเป็นต้องใช้เสาเข็มที่ยาวกว่าการสร้างบ้านแบบเดิม เพื่อป้องกันปัญหาบ้านทรุดในภายหลัง นอกจากนี้การตกแต่งบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างการตอกตะปูก็ทำได้ยากเช่นเดียวกัน ในขณะที่หากต้องการจะเปลี่ยนฟังก์ชั่นภายในบ้านสำเร็จรูป เช่น ทุบห้อง 2 ห้องติดกันให้กลายเป็นห้องใหญ่ห้องเดียว หรือ คิดจะทุบรื้อผนัง จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องปรึกษาวิศวกรที่มีความรู้ และดูแบบแปลนบ้านหรือพิมพ์เขียวที่ใช้ในการก่อสร้างให้ละเอียด ซึ่งผู้ซื้อบ้านสำเร็จรูปจะต้องขอรับจากเจ้าของโครงการ เพื่อใช้เป็นคู่มือในการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านสำเร็จรูปในอนาคตด้วยนะคะ

ตัวอย่างไอเดียบ้านสำเร็จรูป

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/san-juan-cliffside-by-prentiss-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/san-juan-cliffside-by-prentiss-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/san-juan-cliffside-by-prentiss-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/fairhaven-residence-by-john-wardle-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/06/nirvana-film-office-by-sjk-architects/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/05/house-of-joyce-jeroen-by-personal-architecture/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/05/house-of-joyce-jeroen-by-personal-architecture/

 

บ้านสำเร็จรูป

รูปภาพประกอบจาก : http://www.homedsgn.com/2013/06/05/house-of-joyce-jeroen-by-personal-architecture/

ก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านสำเร็จรูปเราควรตรวจสอบและเปรียบเทียบวิธีการก่อสร้าง และการใช้วัสดุก่อสร้างของแต่ละบริษัท เพื่อหาบริษัทขายบ้านสำเร็จรูปที่เหมาะสมกับความต้องการของเรามากที่สุดด้วยนะคะ

Tags: , , , , , , ,

Michael Kors Outlet
Michael Kors Handbags Outlet
www.apartmentsarenadorada.com
Christian Louboutin Outlet
Replica Christian Louboutin
Christian Louboutin Replica
www.afalapalma.org
Red Bottom Shoes
Cheap Red Bottom Shoes
Red Bottoms
christian louboutin replica
replica christian louboutin
christian louboutin outlet
red bottom shoes
christian louboutin outlet
wholesale jerseys
cheap jerseys
fake oakleys
oakleys outlet
cheap oakley sunglasses
michael kors outlet
michael kors handbags
Christian Louboutin replica
Christian Louboutin shoes
Christian Louboutin shoes
Fake oakley sunglasses
cheap oakley sunglasses
Fake oakleys
cheap oakleys
red bottom shoes christian louboutin outlet michael kors wholesale nfl jerseys wholesale jerseys cheap jerseys fake oakleys oakleys outlet cheap oakley sunglasses michael kors outlet Christian Louboutin replica Christian Louboutin shoes http://www.exographica.com/
Michael Kors Outlet
Michael Kors Factory Outlet
Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Outlet Store
http://www.renegaderollergirlssocal.com/
Red Bottom Shoes
Christian Louboutin Outlet
http://www.gaywomyn.org/
Michael Kors Outlet
Michael Kors Factory Outlet
Michael Kors Outlet Online
Michael Kors Outlet Store
http://www.naturalhideawaymedispa.com/
Michael Kors Outlet
Michael Kors Handbags Outlet
Michael Kors Purses
Michael Kors Purses Outlet
http://www.socialidarityjobs.com/
Michael Kors Wallet
Michael Kors Outlet
Michael Kors Wallet Outlet
Cheap Michael Kors Wallet
http://www.wildflushkennel.com/
Red Bottom Shoes
Red Bottom Heels
Red Bottom High Heels
Red Bottoms
http://www.dallasmagpies.com/
Christian Louboutin Outlet
Louboutin Outlet
Replica Louboutin
Louboutin Replica
Christian Louboutin Replica
Replica Christian Louboutin